Verkiezingen19 – Sabine de Bethune trekt Brusselse Kamerlijst voor CD&V

Sabine de Bethune zal voor CD&V de Kamerlijst trekken in Brussel. Dat maakten de christendemocraten dinsdagavond bekend. De Bethune groeide op in Elsene en wil nu haar politieke ervaring gebruiken om Brussel op de kaart te blijven zetten. De CD&V-politica zetelt sinds 1995 onafgebroken in de Senaat. Van 2011 tot 2014 was Sabine de Bethune zelfs voorzitster van de Senaat en sinds 2014 zetelt ze ook in het Vlaams parlement.
“Als Senaatvoorzitster heb ik heel wat ervaring opgebouwd rond het voeren van dialoog, het samenwerken over politieke en taalgrenzen heen. Deze ervaring wil ik ten dienste stellen van Brussel, onze meervoudige hoofdstad en plaats bij uitstek waar verschillende gemeenschappen en bevolkingsgroepen samenleven”, vertelt de Bethune.
“De uitdagingen waarmee Brussel wordt geconfronteerd, vereisen een versterkte samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen en overheden. Een positieve samenwerking zal bepalend zijn voor de toekomst van Brussel”, stelt de Bethune.
Lijsttrekkers Benjamin Dalle (Vlaams Parlement) en Bianca Debaets (Brussels Parlement) zijn blij dat ze de ervaring van Sabine de Bethune naast zich krijgen. “Ik ken Sabine als een van de grootste voorvechters voor vrouwenemancipatie. Ze strijdt voor een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen zowel bij ons als in de rest van de wereld. Ik ben fier dat ze samen met Benjamin en mezelf op kop wil lopen om Brussel vooruit te stuwen”, aldus Bianca Debaets.

bron: Belga