“K staat ook in toekomst voor katholiek en voor kwaliteit”

K staat ook in toekomst voor katholiek en voor kwaliteit

“Wij willen een betrouwbare partner zijn van de samenleving: die mag erop rekenen dat de k van katholiek ook in de toekomst de k van kwaliteit zal blijven. Maar omgekeerd vragen we als katholiek onderwijs van deze samenleving vertrouwen, en van de overheid voldoende ruimte, rust en middelen om onze opdracht kwaliteitsvol op te nemen.” Dat heeft Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gezegd in zijn slottoespraak op het ledencongres van het vrije onderwijsnet in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het motto van dat congres was “Genereus ambitieus”. De titel van de slottoespraak luidde: “Gedreven, geprikkeld, gedragen”, want al wie in het katholieke onderwijs werkt is volgens de topman van dat net “gedreven bezig met onderwijs, geprikkeld door de vele discussies daarover, en voorstander van een beleid dat door zoveel mogelijk mensen betrokken bij ons onderwijs gedragen wordt.”

“We willen kinderen, jongeren en volwassenen uitdagen te blijven groeien, zelfs verder dan ze zelf ooit dachten te gaan: ambitieus onderwijs voor elke leerling. Onze pedagogie van de hoop, de pedagogische vertaling van het project van de katholieke dialoogschool biedt daartoe een inspirerend kader”, aldus Boeve, “want hoop doet leren en leren doet hopen. Hoop maakt van onze scholen oefenplaatsen voor een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen.”

Lieven Boeve zei geprikkeld – in de zin van geërgerd – te worden door “de overtrokken doemberichten over de kwaliteit van ons onderwijs, en de al te verregaande conclusies die in dat verband getrokken worden uit PISA-, PIRLS- en andere resultaten” en door “de voortdurende polarisering van discussies in onderwijs”.

Boeve zegt in dat verband niet te willen kiezen “tussen óf excellentie óf gelijke kansen, tussen óf welbevinden óf ambitie”. “Het is precies de kracht van genereus ambitieus onderwijs om beide na te streven”, aldus de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ” We hopen het beste uit elke leerling te halen, ook uit die leerling die uiteindelijk de lat niet zal halen. We mogen ons dus niet van de wijs laten brengen, maar antwoorden op doemdenkers en polemisten vanuit onze eigen sterkte, vanuit de kracht van ons verhaal. Ook als onderwijs straks een verdelend campagnethema wordt.”

Boeve riep de circa 1.500 congresgangers in Antwerpen dan ook op om gedreven te blijven werken aan de kwaliteit van hun onderwijs.

bron: Belga