Verkiezingen19 – “N-VA wil absoluut in de nieuwe regeringen het spel te bepalen”

“Laat er geen twijfel over bestaan. De N-VA heeft alle ambities en zal er ook alles aan doen om na de verkiezingen van mei opnieuw in zowel de Vlaamse als federale regering het spel te gaan bepalen.” Dat heeft volksvertegenwoordiger Sander Loones (N-VA) vrijdagavond gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Leuven. Ook Lorin Parys, Vlaams parlementslid en ondervoorzitter van de partij, deed uitspraken in diezelfde zin. Verwijzend naar de inhoudelijke redenen waarom de N-VA het Marrakesh-pact afwees stelde Loones dat de partij haar principes hoog in het vaandel draagt. “We zijn echter niet alleen een partij die opkomt voor haar principes, maar we zijn ook een degelijke bestuurspartij en willen niet aan de zijlijn gaan staan.” Om aan te tonen dat de N-VA een goede bestuurspartij is wees Loones op het feit dat haar ministers daags voor de val van de regering “op een ogenblik dat iedereen wist dat dit laatste ging gebeuren” nog twee belangrijke dossiers heeft doen goedkeuren, met name het mogelijk maken dat de federale overheid kan beroep doen op interimarbeid en “een belangrijk politiedossier”.
Ook Lorin Parys stelde “dat als de kiezer dit mogelijk maakt, de N-VA zowel federaal als Vlaams opnieuw de lead wil nemen”. De keuze voor Jan Jambon, “die veel geloofwaardigheid heeft zowel bij Vlamingen als Franstaligen” was volgens Parys een signaal in die zin. Wat de actuele heisa rond de humanitaire visa’s betreft, stelde Parys “trots te zijn dat door toedoen van de N-VA uit Aleppo meer dan 600 christenen gered werden die anders door toedoen van IS een gewisse dood zouden gestorven zijn”. “Dat mensen financieel geprofiteerd hebben van hun kwetsbaarheid is echter afschuwelijk. Als de berichten kloppen verdienen ze vervolging en de strengste straffen”, aldus Parys, die hierbij beklemtoonde dat noch toenmalig staatssecretaris Francken noch zijn kabinet daaraan schuld treft.

Bron: Belga