“Wegenvignet is domme heffing”

Wegenvignet is domme heffing

Terwijl Vlaanderen de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens onderzoekt, verzet Wallonië zich tegen zo’n heffing. Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (cdH) geeft de voorkeur aan een wegenvignet. “Dat is geen mobiliteitsinitiatief, maar een belastingsinitiatief. Een vignet is een domme heffing zonder mobiliteitssturing”, zo heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Paul Cordy (N-VA) en Dirk De Kort (CD&V). De Vlaamse regering wil vanaf 2024 of 2025 een kilometerheffing invoeren op de Vlaamse wegen. Een voorbereidende studie in opdracht van de regering onderzoekt intussen enkel nog het scenario van een heffing in het hele gewest. De piste van een lokale heffing op bepaalde filegevoelige plekken, lijkt afgevoerd. De concrete beslissing over de invoering van de heffing is een zaak voor de volgende Vlaamse regering.

Maar intussen heeft het Waalse gewest zich al verzet tegen de Vlaamse plannen. Volgens Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (cdH) bestaat er al een algemene kilometerheffing, met name via de accijnzen. Hij geeft de voorkeur aan een forfaitair wegenvignet. Dat vignet zou dan voor de Waalse bestuurders gecompenseerd door een vermindering van de verkeersbelasting. De cdH-minister zou ook liever één systeem voor heel België zien.

Maar zo’n wegenvignet ziet men aan Vlaamse kant dan weer niet zitten. “Dat is terugkeren naar paard en kar”, zegt N-VA-parlementslid Paul Cordy. Volgens minister Weyts is een vignet “een domme heffing”. “In zo’n heffing zit geen enkele vorm van mobiliteitssturing”, aldus de N-VA-minister.

Volgens Weyts is het naast elkaar bestaan van twee systemen niet uitgesloten. “Ik heb gevraagd of men bereid is om na te denken over het naast elkaar bestaan van twee verschillende systemen. Daarbij zouden we dan wederzijdse afspraken kunnen maken. We zouden elkaar bijvoorbeeld een vrijstelling of een ticket voor beperkt gebruik kunnen geven”, aldus Weyts.

bron: Belga