Luchtverkeersleiders dreigen met staking

Luchtverkeersleiders dreigen met staking

Het personeel van Skeyes, het vroegere Belgocontrol, denkt aan stakingsacties, zo staat vandaag in Het Laatste Nieuws. Vandaag is er “overleg van de laatste kans”. Belangrijk twistpunt zijn de aanvragen tot ouderschapsverlof. Er heerst binnen het bedrijf al lange tijd onenigheid, aldus de krant. Eén van de meest prangende kwesties is het ouderschapsverlof. Daarbij zou Skeyes verschillende wettelijke regels aan de laars lappen. Uit getuigenissen van personeelsleden blijkt dat op aanvragen maandenlang niet wordt gereageerd, ze worden geweigerd of gewijzigd. Bovendien zou er druk worden gezet op het personeel om het verlof te laten varen of in te korten. ACV-Transcom beschuldigt het bedrijf zelfs van schriftvervalsing op RVA-formulieren.

De directie zegt in de krant “alle wettelijke regels” te volgen, “met respect voor de continuïteit”. Vooraleer een stakingsaanzegging in te dienen, willen de bonden de onderhandelingen van vandaag afwachten. “Maar de bereidheid tot acties is heel groot”, zegt VSOA-secretaris Lennert Mervilde in de krant.

bron: Belga