“Geen reden om verblijfspapieren van slachtoffers in te trekken”

Geen reden om verblijfspapieren van slachtoffers in te trekken

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) zal de verblijfspapieren van mensen die een humanitair visum hebben gekregen via tussenpersoon Melikan Kucam niet intrekken. “Zij zijn in de eerste plaats slachtoffer en ik denk er niet aan om slachtoffers te bestraffen omwille van wandaden van anderen.” De plenaire vergadering van de Kamer draaide vandaag grotendeels om de affaire met humanitaire visa. Begin deze week kwam aan het licht dat het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam oosterse christenen mogelijk aan zo’n visum heeft geholpen in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Intussen heeft Maggie De Block (Open Vld) de bevoegdheid overgenomen in de regering van lopende zaken. Zij reageerde gechoqueerd. “Ik hoop dat het gerecht de zaak tot op het bot zal uitspitten en dat de schuldigen zullen worden gestraft”, zei ze.

Intussen wil ze de mensen die op die manier een humanitair visum verkregen zouden hebben, geruststellen. Hun verblijfspapieren zullen niet worden ingetrokken en hun asielaanvraag zal behandeld worden zoals elke andere aanvraag. “Zij zijn in de eerste plaats slachtoffer en ik denk er niet aan om slachtoffers te bestraffen omwille van wandaden van anderen.”

De Block vindt niet dat het systeem van humanitaire visa nu op de schop moet. “Laat ons niet vergeten dat we de voorbije jaren heel veel mensen in nood geholpen hebben”, zegt ze. Maar volgens haar is het misgelopen na een operatie om christenen in Aleppo te helpen in 2016. “Die operatie is zover ik weet correct en met consulaire ondersteuning van Buitenlandse Zaken verlopen, maar we mogen niet blind zijn voor het feit dat het systeem kennelijk misbruikt is geweest in een latere fase”, zegt ze. De minister sprak van een “parfum de cliëntelisme”.

De Dienst Vreemdelingenzaken is op vraag van De Block bezig met een diepgaand onderzoek naar de zaak. Volgens de eerste – voorlopige – vaststellingen zouden er in 2018 humanitaire visa zijn uitgereikt aan ongeveer 600 mensen. In een 200-tal dossiers duikt de naam van Melikan Kucam op.

De Block heeft de samenwerking met tussenpersonen bij haar aantreden meteen stopgezet, zei ze nog. “Hervestiging zal enkel nog mogelijk zijn via betrouwbare organisaties, in de eerste plaats het VN-vluchtelingenagentschap.” De minister heeft sinds haar aantreden al twee humanitaire visa uitgereikt.

bron: Belga