Pelosi stelt Trump voor State of the Union uit te stellen

Pelosi stelt Trump voor State of the Union uit te stellen

De Democrate Nancy Pelosi, voorzitster van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden, wil dat president Donald Trump zijn State of the Union, de jaarlijkse toespraak van het staatshoofd, wegens de aanslepende shutdown uitstelt. Indien de patstelling deze week niet ongedaan wordt gemaakt, stelt ze uit veiligheidsoverwegingen voor een nieuwe datum voor de toespraak tot het Congres te zoeken, schreef ze in een brief aan Trump. Als alternatief zou Trump een schriftelijke verklaring over de situatie in het land kunnen afleggen. Pelosi verwees er in haar brief naar dat de geheime dienst en het ministerie van Binnenlanse Veiligheid al 26 dagen niet gefinancierd worden.

De toespraak voor de beide kamers van het Congres staat gepland op dinsdag 29 januari. Sinds vier weken liggen in de Verenigde Staten delen van het overheidsapparaat stil, omdat door het geschil wegens de door Trump geëiste grensmuur aan Mexico nog steeds geen akkoord is bereikt over een begrotingswet. Trump weigert een document te ondertekenen dat geen geld voor de muur voorziet. De Democraten, op wiens stemmen hij in het Congres is aangewezen, weigeren dat.

De Amerikaanse president houdt traditioneel aan het begin van het jaar een toespraak over de sitiuatie in het land. Dit gaat terug naar artikel 2 van de Amerikaanse grondwet. George Washington bracht de afgevaardigden in 1790 persoonlijk verslag uit. Andere presidenten na hem zagen het als een vervelende plicht en informeerden alleen schriftelijk. Pas Woodrow Wilson richtte zich in 1913 opnieuw persoonlijk tot het Congres.

bron: Belga