Muyters wil personeelstekort in dienstenchequesector aanpakken

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil het personeelstekort in de dienstenchequesector aanpakken. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een vraag van Vlaams parlementslid en partijgenote Miranda Van Eetvelde. Concreet wil de minister werkzoekenden en inactieven beter activeren, en meer inzetten op opleiding, bijvoorbeeld via werkplekleren. Dienstencheques zijn populair in Vlaanderen. In 2017 telde het systeem meer dan 700.000 gebruikers. Elk jaar worden meer dan 80 miljoen dienstencheques aangekocht.
Maar de bedrijven die met dienstencheques werken, hoofdzakelijk actief in de huishoudhulp, hebben moeite om aan de vraag te beantwoorden. Dat is al jaren zo. Minister Muyters schafte in 2015 al de regel af dat de nieuwe aanwervingen van bedrijven voor minstens 60 procent moeten bestaan uit uitkeringsgerechtigde werklozen of leefloners. “Dat zorgde voor een betere matching tussen vraag en aanbod, maar toch blijft het probleem bestaan, omdat het huidige personeelsbestand ouder wordt”, zegt Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde. “Sommigen gaan met pensioen, voor anderen wordt het fysiek werk te zwaar. Nieuwe mensen laten instromen blijkt dan weer niet evident.”
Van Eetvelde stelde minister Muyters een parlementaire vraag over de arbeidskrapte in de sector. In zijn antwoord bevestigt Muyters dat hij maatregelen wil nemen, samen met alle betrokkenen, zoals de VDAB. Het gaat onder onder meer om een betere screening om de geschikte mensen te vinden, zowel bij inactieven als bij werkzoekenden. Tegelijkertijd wil de minister meer inzetten op opleidingen: het aantal moet omhoog, en ze moeten naast technische competenties ook inzetten op taal en ‘soft skills’, bijvoorbeeld werkattitudes. Ook het werkplekleren in de sector moet verder worden uitgebouwd, vindt Muyters.
De administratie heeft al de aanzet gegeven om samen met de sector een plan van aanpak uit te werken, zegt de minister in zijn antwoord.
Dienstencheques worden gebruikt om huishoudhulp te betalen. Iedere gebruiker kan er tot 500 per jaar bestellen, al zijn er wel uitzonderingen. De eerste 400 dienstencheques kosten 9 euro, de overige 100 kosten 10 euro. Het systeem is financieel aantrekkelijk, omdat de cheques deels fiscaal aftrekbaar zijn. Vooral vrouwen, laaggeschoolden en personen met een migratieachtergrond zijn werkzaam in de dienstenchequesector.

bron: Belga