MR: “Wist Francken het niet? Of heeft hij het niet willen weten?”

MR: "Wist Francken het niet? Of heeft hij het niet willen weten?"

De MR stelt zich vragen bij de wijze waarop oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn kabinet leidde, nadat aan het licht gekomen is dat er mogelijk fraude werd gepleegd bij de toekenning van humanitaire visa. “Als deze feiten bevestigd worden, brengen ze alleszins de onbezonnenheid aan het licht waarmee het kabinet-Francken met dit dossier omging”, zegt MR-Kamerfractieleider David Clarinval. “Heeft Francken niet gezien wat er op zijn kabinet gebeurde? Of heeft hij het niet willen zien?”, vraagt Clarinval zich af. “Hij stond bekend als een groot communicator, maar had ongetwijfeld meer aandacht moeten hebben voor het functioneren van zijn kabinet. Dit doet alleszins vragen rijzen bij de manier waarop Francken – geheel autonoom – met humanitaire visa omging.”

De Franstalige liberalen, die tot een maand geleden met Francken en de N-VA in de regering zaten, willen dat volledige klaarheid over de zaak geschapen wordt. De commissie Binnenlandse Zaken gaat hoorzittingen houden, maar de MR wil ook andere parlementaire initiatieven steunen, zoals een bijzondere commissie of, indien nodig, een onderzoekscommissie.

bron: Belga