Europees Parlement wil meer objectieve toelatingsprocedure voor pesticiden

Europees Parlement wil meer objectieve toelatingsprocedure voor pesticiden

Het Europees Parlement heeft met ruime meerderheid zijn fiat gegeven aan het eindrapport van de speciale commissie die zich de voorbije maanden over de toelatingsprocedure voor pesticiden heeft gebogen. Een jaar na de glyfosaat-saga en Monsanto Papers breekt het halfrond een lans voor een meer transparante en objectieve procedure. Het rapport van de hand van Bart Staes (Groen) en de Duitse conservatief Norbert Lins eist onder meer dat iedereen toegang moet krijgen tot de studies die aangewend worden in de toelatingsprocedure. Wie een vergunning wil, moet alle bijbehorende studies en gegevens in een openbaar register laten opnemen. Dat geeft anderen de kans om andere, relevante informatie aan te brengen vooraleer een beslissing wordt genomen.

Daarnaast bepleiten de Europese volksvertegenwoordigers een totaalverbod op het gebruik van pesticiden in openbare plaatsen en dringen ze aan op een betere opvolging na de goedkeuring van de vergunning. Het rapport vraagt onder meer een herevaluatie van de bestaande studies over de potentieel kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat, het actieve bestanddeel van onkruidverdelger Roundup van Monsanto.

De controversiële verlenging van de vergunning van glyfosaat vormde de aanzet voor de oprichting van de speciale commissie in de lente van vorig jaar. Staes blikt tevreden terug op het resultaat. “Tot op het laatste moment hebben de pesticidenindustrie en de parlementsleden die haar verdedigen geprobeerd om ons werk te saboteren, maar de meerderheid heeft goed standgehouden”, meent hij.

Een dag voordien had een nieuwe studie nog aangetoond hoe de chemische industrie invloed heeft uitgeoefend op de Duitse overheid in het debat over glyfosaat. Daaruit bleek dat het Duitse agentschap voor risico-evaluatie (BfR) grote delen van zijn evaluatie niet zelf had geschreven, maar overgenomen had van de Glyphosate Task Force, een koepel van chemische bedrijven die lobbywerk verrichtte voor de vergunning.

“De argumentatie van de producenten van glyfosaat woord voor woord overnemen om de Europese goedkeuring van dit product vast te stellen, dat is een aanfluiting van de ethiek en moraal en vormt een echt gevaar voor de gezondheid van 500 miljoen consumenten”, meent Marc Tarabella (PS), een van de opdrachtgevers van de studie.

Mark Demesmaeker (N-VA) wijst erop dat Europa reeds over “een van de meest strikte systemen ter wereld” beschikt om pesticiden te beoordelen en te vergunnen. “Maar verbeteringen zijn mogelijk én noodzakelijk om het vertrouwen in ‘evidence based’-beleid verder te garanderen”, vervolgt hij.

Demesmaeker hoopt dat het eindrapport een breder debat kan aanzwengelen over een meer duurzame landbouw. Hilde Vautmans (Open Vld) beklemtoont dat de overheden meer geld en middelen moeten uittrekken voor onderzoek dat landbouwers alternatieven aanreikt voor het gebruik van pesticiden en herbiciden.

bron: Belga