Europees Parlement wil drempel Europees globaliseringsfonds verlagen

Het Europees Parlement wil een lagere drempel voor toegang tot het Europese fonds dat steun voorziet voor werknemers die ontslagen worden bij grote bedrijfsherstructureringen. Zo zou het fonds reeds ingezet kunnen worden bij sociale drama’s met 200 slachtoffers, in plaats van de huidige 500. Het Europese globaliseringsfonds bracht in België al soelaas voor ontslagen werknemers bij onder meer Arcelor, Ford Genk en Caterpillar. Het geld dient om hen te begeleiden bij de zoektocht naar een nieuwe job, bijvoorbeeld door bijscholing te financieren. In de hele Europese Unie heeft het fonds sinds zijn oprichting in 2007 ongeveer 631 miljoen euro uitgekeerd ten behoeve van 150.000 werknemers.

Maar de voorbije jaren is gebleken dat de reikwijdte van het fonds te beperkt is. Daarom heeft eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) een aantal aanpassingen voorgesteld met het oog op de nieuwe meerjarenbegroting na 2020. Het Europees Parlement schaarde zich achter dat voorstel, maar veranderde ook een aantal bepalingen.

Zo willen de Europarlementsleden de drempel voor toegang tot het fonds verlagen tot herstructureringen die 200 werknemers treffen. Op dit moment kan het fonds pas ingezet worden bij sociale drama’s die meer dan 500 werknemers treffen. Thyssen had voorgesteld om de drempel te verlagen tot 250.

Momenteel kunnen werknemers enkel steun ontvangen wanneer hun ontslag is veroorzaakt door veranderingen in de internationale handelspatronen of door de gevolgen van de financiële en economische crisis. Thyssen voegde daar onder meer automatisering en digitalisering aan toe. De parlementsleden doen daar de transitie naar een duurzame economie en de impact van de brexit bovenop.

Met de hervorming gaat ook een naamsverandering gepaard. Het Europees Parlement stelt het Europees transitiefonds voor. Dat fonds zou vanaf 2021 jaarlijks over 225 miljoen euro moeten beschikken, een toename met 30 procent. Een en ander hangt uiteraard af van de globale onderhandelingen over de volgende meerjarenbegroting.

bron: Belga