Bijna 140 Belgische gemeenten hebben nog geen integrale veiligheidscel

Bijna 140 Belgische gemeenten beschikken nog niet over een lokale integrale veiligheidscel, hoewel dat sinds september wettelijk verplicht is. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het is echter niet uitgesloten dat het werkelijke aantal gemeenten dat niet over zo’n cel beschikt iets lager ligt, want een registratie is niet verplicht. De lokale integrale veiligheidscellen komen bijeen onder voorzitterschap van de burgemeester. Onder meer de sociale diensten, straathoekwerkers en onderwijsinstellingen maken deel uit van de cel. Bij verontrustende signalen wordt nagegaan hoe men daarmee moet omgaan, of er een preventieprogramma opgestart moet worden of de politie ingeschakeld moet worden.

Ruim drie maanden na de invoering van de wettelijke verplichting, beschikken zeker 347 Belgische gemeenten over een zogenaamde “lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme” (LIVC-R), zo blijkt uit de cijfers van de Binnenlandse Zaken. Omdat buurgemeenten mogen samenwerken, ligt het totale aantal cellen op 236.

Wellicht 138 gemeenten beschikken niet over een integrale veiligheidscel. De meeste daarvan bevinden zich in Wallonië: 107. In Vlaanderen gaat het om 31 gemeenten. Binnenlandse Zaken benadrukt wel dat gemeenten niet verplicht zijn om hun LIVC-R te laten registreren.

bron: Belga