Kritisch rapport ombudsman over de invordering van belastingschulden

De federale ombudsman heeft aan de Kamer een kritisch rapport overgemaakt over de manier waarop de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën belastingschulden invordert. De ombudsdienst doet in dat rapport ook een reeks aanbevelingen. Elk jaar ontvangt de ombudsman ongeveer tweehonderd klachten over deze kwestie. “De grote meerderheid van de burgers betaalt tijdig zijn belastingen. Een aantal burgers wil wel betalen, maar slaagt er niet in om dat op tijd te doen. De klachten van mensen in mogelijkheden doen de vraag rijzen of de strategie waarmee de administratie tot invordering overgaat altijd de juiste is”, klinkt het.
De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) kan een afbetalingsplan toestaan dat rekening houdt met de betalingscapaciteit van de belastingplichtige, maar dat kan nooit langer dan twaalf maanden lopen. Voor sommige mensen is die procedure ontoereikend en maakt ze de financiële toestand nog erger. De ombudsman raadt aan om rekening te houden met het reëel beschikbaar inkomen of om afbetalingsplannen te combineren met een hogere afhouding via de bedrijfsvoorheffing.
De performantiedoelstellingen die de belastingontvangers opgelegd krijgen, zorgen ervoor dat ze de administratieve richtlijnen soms te strikt opvogen, klinkt het ook. Ook de inzet van deurwaarders zorgt soms voor hoge kosten, soms twee of driemaal het verschuldigde bedrag.

bron: Belga