Nog 13 procent van Vlaamse huizen niet aangesloten op riolering

Nog 13 procent van Vlaamse huizen niet aangesloten op riolering

Nog steeds een aanzienlijk deel van de huishoudens in Vlaanderen loost z’n afvalwater in een gracht of beek. Meer bepaald één op de acht huizen heeft geen riolering. In sommige gemeenten is nog geen kwart van de huizen aangesloten op de riolering. Dat staat te lezen op VRT NWS, en de cijfers staan ook op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De zogeheten “rioleringsgraad” in Vlaanderen ligt nu op 87 procent. En dat betekent dat nog altijd één op de acht huizen geen riolering heeft. Bij de meeste daarvan komt het afvalwater ongezuiverd in een gracht of beek terecht.

De berekende rioleringsgraden zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen, waardoor er een afwijking kan zijn van de reële situatie. Voor de berekening veronderstelt de VMM dat wie in een straat woont met een riolering, daar ook op aangesloten is en dat wie op minder dan 50 meter van een riolering woont, daar ook op aangesloten is.

“Wanneer we de huidige riolerings- en zuiveringsgraden vergelijken met die van 10 jaar geleden kunnen we soms een ongunstige evolutie vaststellen”, stelt de VMM. “Dat wordt niet veroorzaakt door een achteruitgang op het terrein, maar door een vernieuwde databankstructuur en uitgebreid correctie- en updateproces van de rioleringsdatabank. De huidige cijfers benaderen meer de werkelijkheid.”

De rurale regio’s scoren logischerwijze lager dan de verstedelijkte gebieden, met als uitschieter Horebeke in Oost-Vlaanderen, waar slechts 13 procent van de huizen aangesloten is op de riolering. Maar ook in een kleine stad als Aarschot bereikt de riolering nog geen twee derde van alle huizen.

Er zijn ook gemeenten die erg goed scoren. In Drogenbos, bij Brussel, hebben zo goed als alle huizen riolering. En ook in Antwerpen (99,27 procent) en Gent (96,27 procent) komt de inhoud van het toilet zo goed als niet meer in de beek terecht.

Tegen 2027 eist Europa dat de Vlaamse beken en rivieren zuiver zijn.

bron: Belga