Meer geradicaliseerde gedetineerden begeleid in Belgische gevangenissen

Meer geradicaliseerde gedetineerden begeleid in Belgische gevangenissen

In de Belgische gevangenissen worden steeds meer geradicaliseerde gedetineerden opgevolgd en begeleid door deradicaliseringsconsulenten. Dat blijkt uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI), het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de Waalse overheidsdienst Caprev. In juni 2018 berichtten Belgische media nog over twee op drie geradicaliseerde gevangenen die niet of onvoldoende werden begeleid in de Belgische gevangenissen. Om de strijd tegen radicalisering op te voeren, wierf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) twee extra deradicaliseringsconsulenten aan.

Vanuit de Dienst EPI worden 226 gedetineerden van dichtbij gemonitord. Hierbij gaat het niet alleen over mensen die verdacht, veroordeeld en/of geïnterneerd zijn voor terrorisme, maar ook over mensen die tijdens detentie geradicaliseerd zouden zijn. In de speciale De-Radex-afdelingen in de gevangenissen van Hasselt en Ittre, opgericht in 2016, zitten 23 zwaar geradicaliseerden, die een risico voor beïnvloeding betekenen, opgesloten (8 in Hasselt en 15 in Ittre). Van de 23 gedetineerden worden er 16 begeleid. Zes maanden geleden waren er 21 gedetineerden, waarvan slechts 12 begeleid werden.

Vandaag worden in de gevangenis van Hasselt zes van de acht gedetineerden van de De-Radex-afdeling individueel begeleid, is één gedetineerde nog te recent aangekomen en weigert er maar één gedetineerde consequent elke vorm van begeleiding. Aan Franstalige zijde kiezen tien van de 15 De-Radex-gevangenen in Ittre zelf voor een begeleidingstraject.

Ook bij de andere gedetineerden en gevangenissen wordt sterk ingezet op de strijd tegen radicalisering. In Vlaanderen hebben deradicaliseringsconsulenten de afgelopen twee jaar 43 trajecten gestart, waarvan er momenteel 25 begeleidingen lopen voor gedetineerden en drie doorlopende trajecten voor net vrijgelaten personen. Zes maanden geleden konden maar 33 begeleidingen uitgevoerd worden.

bron: Belga