Bestuursakkoord Antwerpen: toerisme en groen wisselen nog van schepen

Bestuursakkoord Antwerpen: toerisme en groen wisselen nog van schepen

Het Antwerpse schepencollege heeft vandaag voor het eerst samengezeten na de eedaflegging en heeft de verdeling van de bevoegdheden onder de schepenen definitief vastgelegd. Daarbij werd nog één wissel doorgevoerd binnen de N-VA: Fons Duchateau staat toerisme af aan Koen Kennis en krijgt groen in de plaats, zodat alle bevoegdheden rond stads- en buurtonderhoud bij hem gecentraliseerd zouden zijn. Kennis was ook vorige legislatuur al bevoegd voor toerisme en voegt dat thema nu toe aan zijn eerder bekendgemaakte bevoegdheden financiën, mobiliteit, middenstand en decentralisatie. Duchateau had naast groen al wonen, patrimonium, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud en gezondheids- en seniorenzorg gekregen en is ook de nieuwe voorzitter van het stedelijk vastgoed- en stadsontwikkelingsbedrijf AG Vespa.

In de vorige legislatuur was Duchateau OCMW-voorzitter en bevoegd door een groot deel van het sociaal beleid (sociale zaken, wonen, samenlevingsopbouw, diversiteit en inburgering). De meeste van die bevoegdheden zijn nu verdeeld onder Tom Meeuws en Jinnih Beels (sp.a).

Bart De Wever (N-VA) is als burgemeester bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed. Jinnih Beels kreeg onderwijs, jeugd, integratie en inburgering. Annick De Ridder (N-VA) is havenschepen en ook bevoegd voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Claude Marinower is als enige Open Vld-schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein én rechtszaken. Nabilla Ait Daoud (N-VA) neemt cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking voor haar rekening.

Meeuws is bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten en momenteel ook voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst in afwachting van een eventuele derde sp.a-schepen. Ludo Van Campenhout (N-VA) blijft bevoegd voor sport, diamant en markten en foren.

bron: Belga