MR-hardliner Destexhe haalt “asielbeleid van laatste 20 jaar” door de mangel in nieuw boek

MR-hardliner Destexhe haalt "asielbeleid van laatste 20 jaar" door de mangel in nieuw boek

Brussels parlementslid en senator Alain Destexhe heeft een boek geschreven over de migratieproblematiek in België. Hij noemt het beleid van de laatste twintig jaar “desastreus”, ook al zit zijn eigen MR al sinds 1999 in de federale regering. Voormalig N-VA-regeringsleden Theo Francken en Jan Jambon hebben dan weer wél goed werk geleverd, al moeten vooral gezinshereniging en de nationaliteitswetgeving nog een stuk strenger, vindt Destexhe. In zijn nieuwste boek, ‘Immigration et intégration: Avant qu’il ne soit trop tard’ of ‘Immigratie en integratie: Voordat het te laat is’ pleit Destexhe voor een radicale ommekeer in het migratiebeleid. Het 251 pagina’s tellend werkstuk werd deze voormiddag voorgesteld in de Senaat, in aanwezigheid van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

De huidige toestand is volgens Destexhe niet houdbaar, betoogt hij in zijn boek. “Ons land vangt meer migranten op dan eender welk buurland, met uitzondering van Luxemburg”, zei hij. Bovendien is de integratie van veel mensen van buitenlandse herkomst, “hoofdzakelijk Arabisch-islamitsich”, mislukt, en brengen migratiestromen ook terroristen met zich mee.De oorzaak van de problemen? Het beleid van de laatste 20 jaar. Dat de portefeuille Binnenlandse Zaken tussen 1999 en 2011 eigenlijk uitsluitend bij liberale ministers zat, en dat zijn MR al die tijd in de federale meerderheid vertoefde, is voor Destexhe van ondergeschikt belang. “Ik was geen minister, en bovendien werden veel zaken opgelegd door de socialisten en de groenen in de regering. Ik kan enkel constateren dat de politiek desastreus was.”

N-VA-Kamerleden Jan Jambon en Theo Francken, tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris voor Asiel en Migratie, hebben dan weer wel goed werk verricht, meent Destexhe, “rekening houdend met de migratiecrisis en het feit dat het niet in het regeerakkoord was voorzien om de wet rond gezinshereniging en nationaliteit te veranderen”.

Destexhe stak dan ook niet onder stoelen of banken dat zijn voorkeur uitgaat naar de verderzetting van de federale coalitie met N-VA na de verkiezingen in mei, in tegenstelling tot veel van zijn MR-collega’s, die eerder naar links lijken te neigen.

Destexhe sluit zijn boek af met een lijst van vijftien voorstellen voor een volgende regeringsverklaring. Het gaat onder meer om een drastische beperking van de gezinshereniging, een verbod op de financiering van scholen die het islamitisch geloof aanhangen, en de afschaffing van subsidies voor “pro-migratielobby’s” zoals mensenrechten-ngo’s Ciré en Liga voor de Mensenrechten.

bron: Belga