Google hoeft ons niet wereldwijd te vergeten

Foto Unsplash

Wanneer u aan Google vraagt om uw naam te schrappen uit bepaalde zoekresultaten, zal het internetbedrijf dat waarschijnlijk alleen op zijn Europese zoekmachines moeten toepassen. Dat zei de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie gisteren.

Wie bij Google of een andere zoekmachine het verzoek indient om zijn naam te laten verwijderen uit de lijst met zoekresultaten, moet erop kunnen rekenen dat dat recht op vergetelheid in heel de Europese Unie wordt toegepast. “Maar van een zoekmachine eisen dat de zoekresultaten wereldwijd, dus ook buiten de EU, worden aangepast, gaat een stap te ver”, aldus het Hof.

Het Hof in Luxemburg buigt zich over een reeks prejudiciële vragen die ingediend werden door de Franse Raad van State. Google wil de verwijdering enkel toepassen op Europese domeinnaamextensies van zijn zoekmachines, zoals google.fr en google.be.

Moeilijke afweging

In zijn conclusie wijst advocaat-generaal Maciej Szpunar erop dat het “fundamentele” recht om vergeten te worden, afgewogen moet worden tegen het “rechtmatige” publieke belang om toegang te krijgen tot gezochte informatie.

Indien het recht om vergeten te worden absoluut zou zijn en dus wereldwijd zou worden toegepast, bestaat het gevaar dat internetgebruikers uit landen buiten de Europese Unie de toegang tot informatie wordt belet. Die landen kunnen dan op hun beurt EU-onderdanen de toegang tot informatie ontzeggen.

Ondanks deze duidelijke stellingname mag volgens de advocaat-generaal niet worden uitgesloten om in bepaalde specifieke gevallen exploitanten van zoekmachines te verplichten wereldwijd zoekresultaten te verwijderen.