Franstalige leerlingen kiezen steeds minder voor lessen Nederlands

Franstalige leerlingen kiezen steeds minder voor lessen Nederlands

De leerlingen van het Franse gemeenschapsonderwijs kiezen steeds minder voor de lessen Nederlands die hen op school worden aangeboden. Dat blijkt vandaag uit cijfers die minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns (cdH) bekendgemaakt heeft. Zo daalde het percentage leerlingen dat voor Nederlands koos de afgelopen vijf jaar van 44 naar 41 procent, vooral ten voordele van lessen Engels, die nu 37,6 procent van de leerlingen lokken. Volgens Schyns kan de dalende populariteit van het Nederlands verklaard worden door de relatief grote taalkundige verschillen tussen het Frans en het Nederlands, terwijl ongeveer de helft van de Engelse woordenschat schatplichtig is aan de taal van Molière, zo zei ze in de bevoegde commissie van het Franse gemeenschapsparlement.

Schyns wees ook op het tekort aan leerkrachten die de juiste opleiding genoten hebben om lessen Nederlands te geven. Ze vindt tevens dat de lesmethodes soms te veraf staan van het echte leven. Tegelijk zou het wel eens kunnen dat ook de communautaire oprispingen tussen Vlaanderen en Wallonië mee aan de basis van de tanende belangstelling voor het Nederlands liggen, zei ze.Terwijl in Brussel een minimumaantal lessen Nederlands verplicht zijn, is de taal in de scholen in Wallonië helemaal optioneel.

bron: Belga