Onbeschikbare kerncentrales – Meer dan vijfde elektriciteit kwam uit het buitenland

De grote onbeschikbaarheid van de verschillende kernreactoren in Doel en Tihange heeft de import van elektriciteit vorig jaar doen pieken. Meer dan een vijfde van de elektriciteit kwam in 2018 uit het buitenland. Vooral oktober en november waren een historisch dieptepunt voor de nucleaire productie, zo leren voorlopige cijfers van hoogspanningsnetbeerder Elia. Kernenergie was in 2017 nog goed voor de helft van de totale energieproductie, maar dat viel terug naar 34 procent of een productie van 27,3 terawattuur (TWh). Kernenergie is nog de grootste productiebron, maar verliest dus pakken terrein. “Vooral in de maanden oktober en november zakt de nucleaire productie tot een historisch dieptepunt: 1 TWh (15 procent) in oktober en 1,1 TWh (17 procent) in november”, meldt Elia. In die periode draaide van de zeven kernreactoren enkel Doel 3.
De nucleaire schaarste dreef de energieimport en de productie van gascentrales op. In november was zelfs 43 procent van de energiemix afkomstig van gas (2,9 TWh), het hoogste percentage ooit. Over heel het jaar kwam 27 procent van de geproduceerde energie uit de gascentrales.
September was de maand met het grootste percentage import (33%), al lag de import in volume het hoogst in oktoker (2,7 TWh). Verschillende importrecords werden dan ook gebroken. Elia verwijst hierbij ook naar betere afspraken en samenwerking tussen Europese netbeheerders waardoor meer capaciteit aangeboden kan worden. Tweede kerstdag spande hier de kroon met 5.234 megawatt (MW) capaciteit. Over heel 2018 kwam 22 procent van de elektriciteit of 17,4 TWh uit het buitenland. In 2017 was dat maar 6,5 TWh of 8 procent. Naast de kerncentrales, speelde ook de hogere import in de zomer door de gunstige marktprijzen in het buitenland een rol.
2018 was volgens Elia ook een goed jaar voor zonne-energie, met 4 procent van de energiemix of 3,5 TWh. Met offshore en onshore windenergie erbij, werd vorig jaar meer hernieuwbare energie geproduceerd: 9,8 TWh of 12 procent aandeel, tegenover 11 procent aandeel in 2017 of 9,3 TWh.
Vorig jaar kwam er circa 400 MW capaciteit uit zonnepanelen bij en 200 MW van windmolens op land. Dankzij windpark Rentel kwam er op de Noordzee 308 MW bij.

bron: Belga