Gemeenteraad Linkebeek stelt Yves Ghequière aan als aangewezen burgemeester

De gemeenteraad van Linkebeek heeft maandagavond overeenkomstig de regelgeving voor faciliteitengemeenten in een geheime stemming Yves Ghequière ([email protected]) aangesteld als aangewezen burgemeester. Vlaams minister Homans dient thans te beslissen over zijn benoeming. Ghequière kreeg de steun van negen van de vijftien verkozenen. Naast de zeven verkozenen van zijn eigen lijst stemden zoals op de voordrachtakte tot burgemeester ook twee van de drie raadsleden van Activ’ voor hem. Net voor de stemming vroeg Damien Thiéry (Ensemble Linkebeek Samen) zowel aan Yves Ghequière als aan Roel Leemans (Activ’) naar hun standpunt over de taal waarin het gemeentebestuur bij de parlementsverkiezingen dit voorjaar de oproepingsbrieven moet opsturen. Beiden schaarden zich achter het standpunt dat de Raad van State tot dusver in twee arresten heeft ingenomen: dat het voor Franstaligen voldoende is om één keer om de vier jaar aan het gemeentebestuur te laten weten dat ze de documenten in hun taal willen ontvangen. Volgens de Vlaamse decreten moet dit telkens opnieuw gebeuren.
Roel Leemans, die tijdens de zitting werd aangesteld als raadsvoorzitter, liet in zijn antwoord echter ook duidelijk verstaan dat wat Activ’ betreft het communautaire geen thema meer wordt in de Linkebeekse gemeenteraad, maar de focus volledig zal liggen op goed bestuur. Ook Yves Ghequière zei na afloop van de gemeenteraad aan Belga dat hij deze legislatuur vanuit het gemeentebestuur geen communautaire provocaties meer wil, wat niet wegneemt hij de rechten van Franstaligen zal verdedigen als deze in het gedrang komen. Mitra De Kempeneer, de verkozene van Activ’ die de burgemeestervoordracht niet ondertekende, wees er tijdens de raadszitting echter op dat er geen enkele garantie is dat het communautaire de Linkebeekse politiek toch niet opnieuw zal domineren.

bron: Belga