Een op de acht jonge Belgische bestuurders rijdt elke maand onder invloed van drugs

Goed 12 pct van de jonge Belgische bestuurders zit zeker eens per maand onder invloed van drugs achter het stuur. Dat blijkt uit de zevende editie van de Verkeersonveiligheidsenquête die het Vias Institute vandaag voorstelde. Het is vooral in Brussel en Wallonië dat het probleem zich stelt. Daar gaat het om respectievelijk 20 en 17 pct van de bestuurders tussen 18 en 34. In Vlaanderen is de situatie beter, met zeven procent van de jonge bestuurders die zelf toegeeft nu en dan onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen. Daarmee dreigen drugs een even groot verkeersveiligheidsprobleem te worden als alcohol. Over alle bestuurders heen zegt vijf procent maandelijks onder invloed van drugs te rijden, voor alcohol is dat 7%. Minister van Mobiliteit François Bellot, die de cijfers mee voorstelde, drukte vandaag de hoop uit dat de politie snel en op grote schaal de speekselanalyse in gebruik kan nemen.

Ander risicogedrag dat de respondenten zelf toegaven is, onder meer, sociale media achter het stuur gebruiken (9%), en met de gsm foto’s nemen achter het stuur (6%).

Het openbaar vervoer rukt op, maar de auto bleef ook in 2018 koning: 79% gaf aan het voorbije jaar met de auto gereden te hebben, tegenover 48% voor het openbaar vervoer. Dat laatste percentage is wel opvallend gestegen – in 2017 was dat nog 41 procent. Het Vias Institute verwijst hiervoor naar de filedruk die mensen naar alternatieven doet grijpen. Andere opvallende nieuwkomer zijn de voortbewegingstoestellen zoals steps, die met 3 procent even populair zijn als de motor.

Het Vias Institute bevroeg ook het draagvlak voor enkele mobiliteitsmaatregelen, zoals het rekeningrijden. Daarover zijn de meningen verdeeld. Over heel België is 39% voorstander en 38% tegenstander, maar in Vlaanderen is 49% voor. Die kilometerheffing is er nog niet, maar zou vanaf 2024 of 2025 ingevoerd worden in Vlaanderen. In een cruciale voorbereidende studie die werd besteld door Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts was de algemene heffing het enige scenario dat bestudeerd werd.

bron: Belga