Digitaal platform voor gehandicaptenzorg op komst

Foto Belga / J. Gekiere

Samen met gebruikersverenigingen, bijstands- en werkgeversorganisaties gaat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een digitaal platform uitbouwen dat dienst moet doen als ontmoetingsplek voor personen met een handicap en zorgaanbieders.

“Dit past in de uitrol van de persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de personen met een handicap”, legt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) uit. De Vlaamse regering besliste op haar ministerraad van 14 december om jaarlijks 100.000 euro te investeren in de uitbouw van het platform. De bedoeling is dat zorgvragers er in contact kunnen komen met zorgaanbieders en die aanbieders er hun aanbod rechtstreeks bekend kunnen maken aan de zorgvragers.

Nood aan platform

Het platform komt er na de invoering van de persoonsvolgende financiering. De persoon met een handicap krijgt nu een persoonsvolgend budget waarmee hij naar een vergunde zorgaanbieder van zijn keuze kan stappen. Onder meer vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen gaven aan dat er zo nood is ontstaan aan een platform waar zorgvragers en -aanbieders elkaar kunnen ontmoeten.

“Ruimer zicht”

Het VAPH zal gebruikersverenigingen, bijstands- en werkgeversorganisaties dichter en overzichtelijk bij de persoon met een zorgnood brengen, zegt minister Vandeurzen. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende actoren krijgt de persoon met een handicap een “ruimer zicht” op de ondersteuningsmogelijkheden bij alle initiatiefnemers. Tegelijk kan hij of zij zijn vraag dankzij het platform ook kenbaar maken. “Zo kunnen zorgvraag en zorgaanbod elkaar makkelijker vinden”, besluit Vandeurzen