Uber riskeert dwangsommen tot 1 miljoen euro

Uber riskeert dwangsommen tot 1 miljoen euro

De dwangsommen die transportplatform Uber riskeert nu het door de de Brusselse rechtbank van koophandel, Nederlandstalige rol, als illegaal wordt beschouwd in Brussel, kunnen oplopen tot een plafond 1 miljoen euro. De dwangsommen bedragen 10.000 euro per partij en vastgesteld inbreuk. Tegelijkertijd blijkt uit het vonnis, dat Belga kon inkijken, dat er nog enige onduidelijkheid is of Uber X een taxidienst of een limodienst is. Het vonnis van de stakingsrechter bevestigt een eerdere beslissing die in september 2015 uitgesproken werd en waarbij UberPop verboden werd als taxidienst. De diensten van UberPop werden toen verboden, omdat de chauffeurs niet over een taxilicentie en dus een lichtbak op het dak beschikten. De rechter bepaalt nu dat eender welke dienst die betaalde ritten aanbiedt hieronder vat.

“Het bevel tot staking is aldus geenszins beperkt tot een welbepaalde dienst. Het bevel kan in tegendeel van toepassing zijn op eender welke dienst van Uber, van zodra het een taxidienst betreft.”

Toch is er nog enige onduidelijkheid over het feit of Uber X een taxidienst of een limodienst is. Voor de limodiensten gelden namelijk andere licenties.

“Of Uber X al dan niet een taxidienst verleent, dan wel een dienst inzake verhuur van een voertuig met chauffeur, is een interpretatie die in het kader van de uitvoering van het vonnis enkel de dwangsommenrechter toekomt”, klinkt het.

bron: Belga