België gaat uranium recycleren

België gaat uranium recycleren

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in het Waalse Fleurus gaan samenwerken om hun hoogradioactief medisch afval te recycleren. Dat vernam De Tijd. De overheidsinstellingen willen tegen 2022 starten met hun project, Recumo, dat in totaal 255 miljoen euro zal kosten. Het SCK en IRE tekenden een samenwerkingsovereenkomst die een oplossing moet bieden voor het kernafval dat zich al jaren opstapelt in Fleurus. De bedoeling is om het uranium uit het afval te halen en opnieuw te gebruiken. De techniek werd al eerder op kleinere schaal gebruikt in de VS en in Argentinië, maar ons land gaat als eerste structureel uranium recycleren.

Het SCK en het IRE produceren radio-isotopen, nucleaire deeltjes die gebruikt worden voor medische scans en om kankertumoren op te sporen en te behandelen. Maar bij de productie blijft radioactief afval achter, een mengeling van hoogverrijkt uranium en chemische stoffen om de isotopen af te splitsen. Dat afval ligt opgestapeld in containers en bereikt stilaan zijn limieten.

Door de overeenkomst gaat het IRE het afval naar Mol brengen, waar het SCK tegen 2022 een recyclage-installatie bouwt. “We zullen het nucleair afval eerst verdunnen om van hoogverrijkt naar laagverrijkt uranium over te gaan. Daardoor verdwijnt het risico op militair gebruik”, zegt Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK in de krant. “Daarna zullen we via een chemisch proces de uranium eruit halen, zodat dat opnieuw gebruikt kan worden. Het residu dat overblijft, zal door de nucleaire afvalbeheerder Niras worden gestockeerd.”

De federale overheid legt zo’n 20 miljoen euro op tafel voor de bouw van de zuiveringsinstallatie en 8,1 miljoen euro per jaar voor de uitbating tot 2045. Het project is goed voor 30 à 40 banen.

bron: Belga