Feestelijkheden in Antwerpen en Mechelen zonder zware incidenten verlopen

In Antwerpen en Mechelen is oudejaarsnacht over het algemeen vrij rustig verlopen, al werd in Antwerpen met vuurwerk wel wat schade aangericht. De politiediensten moesten voorts vooral optreden tegen meldingen van vuurwerk en gevallen van openbare dronkenschap. In Antwerpen kreeg de politie op enkele plaatsen melding van jongeren die overlast veroorzaakten met vuurwerk. In de omgeving van de Veldstraat, in de buurt van het Sportpaleis, werden auto’s en ramen van woningen beschadigd. De jongeren richtten hun pijlen zelfs op dienstvoertuigen. Op een andere plek liepen twee mensen gehooorschade op toen een vuilbak met bommetjes tot ontploffing werd gebracht.

Tot 1.20 uur verrichtte de Antwerpse politie in totaal zeven aanhoudingen, voor vechtpartijen, dronkenschap en het bezit van verboden wapens. In de loop van de nacht liep dat aantal nog een beetje op.

In Mechelen spreekt de politie van in het algemeen goed en rustig verlopen feestelijkheden. Daar werden een tiental personen overgebracht naar het commissariaat omwille van openbare dronkenschap en ordeverstoring. Van drie personen werd het vuurwerk dat ze bij hadden administratief in beslag genomen.

bron: Belga