Van Overtveldt voerde nog belastingverlaging door in voordeel van bedrijfsleiders

Van Overtveldt voerde nog belastingverlaging door in voordeel van bedrijfsleiders

Een ondernemer die gratis in een woning van zijn vennootschap woont, wordt daarop in de toekomst minder belast. Dat staat in een koninklijk besluit dat voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vlak voor de val van de regering heeft goedgekeurd, schrijft De Standaard maandag. Het gaat om de enige belastingverlaging die was opgenomen in het zomerakkoord. Sp.a-Kamerfractieleider Meryame Kitir laakt het uitdelen van cadeaus aan wie al veel heeft. De “gratis” woning vormt voor de bedrijfsleider een belastbaar voordeel, dat forfaitair bepaald wordt. In 2012 verhoogde de regering-Di Rupo het forfaitaire voordeel waarop de belasting berekend wordt fors. Sindsdien betaalde iemand die een woning ter beschikking krijgt van een vennootschap bijna vier keer meer dan iemand die eenzelfde woning mag gebruiken van een natuurlijke persoon. Het gerecht oordeelde echter dat dat discriminerend is, schrijft De Standaard.

Door het KB zal iedereen dus evenveel betalen. Volgens het kabinet-Financiën halen zowat 23.500 belastingplichtigen voordeel uit de nieuwe regeling, terwijl 4.500 mensen meer belastingen zullen moeten betalen. CD&V’er Roel Deseyn spreekt van een redelijke regeling. Aan de belastingverlaging hangt een prijskaartje van 9 miljoen euro.

“Facturen verhogen voor de mensen die het moeilijk hebben en cadeaus uitdelen aan wie al veel heeft, dat typeert het rechtse beleid dat we de afgelopen jaren gekregen hebben”, reageert Kitir. “Ons voorstel om de btw te verlagen op elektriciteit stemmen CD&V, Open Vld en N-VA weg, maar een nieuw cadeau aan grootverdieners kan blijkbaar wel.”

“Mensen zijn die onrechtvaardigheid beu en komen daarom op straat. Maar deze partijen hebben er blijkbaar geen oor naar”, besluit de sp.a-Kamerfractieleider.

bron: Belga