Advocaat gedoemd tot pen en papier

Advocaat gedoemd tot pen en papier

Advocaten die voor hun cliënt een strafdossier inkijken op de griffie zullen in 2019 nog altijd geen smartphone of handscanner mogen gebruiken om de soms honderden bladzijden te fotograferen of te kopiëren. Dat blijkt uit een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, die toeziet op de het respect voor de privacyregels, aan justitieminister Koen Geens (CD&V), bericht De Tijd vandaag. Geens wilde met een wetswijziging eindelijk komaf maken met de regel dat advocaten lijvige strafdossiers enkel kunnen overpennen. Geens wilde toelaten dat ze “met hun eigen middelen, gratis en ter plaatse” een kopie nemen van het strafdossier of stukken die ze mogen inkijken. “Het recht op toegang tot het dossier is een determinerend recht van de verdediging. Dat recht moet evolueren met de technologische instrumenten waarover advocaten beschikken, zoals leespennen, handscanners, draagbare kopieermachines en camera’s van smartphones.”

Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit argumenteert dat de wet nu eenmaal in bepaalde gevallen alleen het recht geeft om een dossier in te zien en in andere om ook kopies te krijgen. “Er kan geen sprake van zijn dat onderscheid te omzeilen door de mogelijkheid te bieden kopies te nemen terwijl het uitsluitend is toegelaten het dossier in te zien.”

bron: Belga