Kamer vraagt sterkere Belgische klimaatambities

De Kamer heeft donderdag een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen goedgekeurd die de Belgische klimaatambities naar boven herziet. Socialisten, liberalen, CD&V, cdH, DéFI en PVDA steunden de tekst. N-VA en Vlaams Belang onthielden zich. Vuye&Wouters en PP stemden tegen. De resolutie vraagt dat België zich aansluit bij de groep landen die ervoor pleiten om de doelstellingen rond het terugdringen van broeikasgassen tegen 2030 naar boven te herzien. Ons land zou ervoor moeten ijveren dat Europa de uitstoot tegen 2030 laat dalen tot 55 procent van de uitstoot in 1990. Tegen 2050 zou die uitstoot 95% lager moeten liggen dan in 1990.
De resolutie vraagt dat het Nationale Energie- en Klimaatplan wordt aangepast met maatregelen die toelaten om die doelstellingen te halen.

bron: Belga