Europese milieuministers raken het eens over strengere uitstootnormen voor vrachtwagens

Europese milieuministers raken het eens over strengere uitstootnormen voor vrachtwagens

De milieuministers van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een strengere uitstootnorm voor vrachtwagens. Tegen 2025 zouden nieuwe vrachtwagens 15 procent minder CO2 moeten uitstoten vergeleken met 2019, in 2030 moet dat naar -30 procent. Omdat Europa de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 procent naar omlaag moet krijgen in vergelijking met 1990 – een bepaling in het klimaatakkoord van Parijs – moet Europa ook het wegvervoer aanpakken. De Europese onderhandelaars bereikten eerder deze week een akkoord over reductiedoelstellingen van personenwagens en lichte vrachtwagens, maar de zware voertuigen – goed voor zes procent van de totale CO2-uitstoot in de EU – ontsnapten de dans tot nu toe.

De Europese milieuministers hebben nu een akkoord bereikt over de reductienormen voor zwaar verkeer. Zij vragen dat nieuwe vrachtwagens in 2025 15 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2019. Tegen 2030 moet dat naar -30 procent. De Raad volgt daarmee de Europese Commissie en is minder ambitieus dan het Europees parlement, dat had gevraagd om de uitstoot tegen 2030 met 35 procent terug te dringen, en tegen 2025 met 20 procent.De nieuwe uitstootregels zouden van toepassing zijn op vier categorieën van vrachtwagens, samen goed voor meer dan twee derde van alle zware trucks bedoeld voor lange afstanden. De onderhandelingen met het parlement over de definitieve norm starten begin volgend jaar.

bron: Belga