Over 202 jaar krijgen vrouwen hetzelfde loon als mannen

Over 202 jaar krijgen vrouwen hetzelfde loon als mannen
Foto Unsplash

Ook dit jaar werd de loonkloof tussen mannen en vrouwen weer een stukje kleiner, maar we hebben nog een lange weg te gaan. 202 jaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rapport van het Word Economic Forum. 

Stand van zaken

Mondiaal gezien verschilt het loon tussen mannen en vrouwen maar liefst 51%. Een schokkend cijfer. Uiteraard bestaat er een groot verschil tussen de verschillende regio’s. De Scandinavische landen doen het het best, met IJsland aan de top. Het land kon de loonkloof al voor 85% dichten. Over 61 jaar zouden vrouwen en mannen in de Westerse landen even veel moeten verdienen. Yemen doet het dan weer het slechtst van alle onderzochte landen en moet nog 97% van de kloof dichten.

Opmerkelijke bevindingen

Het rapport is zeer omvangrijk en bevat enkele opmerkelijke bevindingen. Interessant voor ons is dat België op de 32ste plaats staat. Dat is lager dan Frankrijk en Nederland. De top tien wordt gedomineerd door Westerse landen, maar Nicaragua komt op de vijfde plaats. De Verenigde Staten komen dan weer pas op de 51ste plaats en blijven zakken. De economische genderkloof zal waarschijnlijk over 202 jaar gedicht zijn, voor de politieke moeten we ‘slechts’ 107 jaar wachten. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.