“Ontbreken echte begroting kan voor ontsporing van paar miljard zorgen”

Ontbreken echte begroting kan voor ontsporing van paar miljard zorgen

In de Kamer stemt de commissie Financiën een noodbegroting, die ervoor moet zorgen dat de overheid volgend jaar kan blijven functioneren nu de regering gevallen is. Die noodbegroting kan zorgen voor een ernstige ontsporing, omdat geplande besparingen niet kunnen doorgaan, waarschuwt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). Hij betreurt dat N-VA de begroting die ze mee onderhandelde niet mee wou goedkeuren. De regering-Michel mét N-VA had enkele maanden geleden een begroting opgemaakt. Die zou normaal gezien morgen gestemd worden, maar dat gaat door de val van de regering niet door. De N-VA had, na haar vertrek uit de regering, voorwaarden gesteld aan de goedkeuring van de begroting. “De begroting die klaar lag zorgde ervoor dat we ons begrotingstraject aanhielden en dat we bijvoorbeeld de welvaartsenveloppe konden verhogen en dus de laagste pensioenen zouden verhogen. Dat is nu van de tafel” zei De Croo in de wandelgangen van de Kamer.

Het parlement moet nu voorlopige twaalfden, een soort noodbegroting, goedkeuren om de overheid toe te laten belastingen te blijven innen, facturen en lonen te betalen en de schuld te beheren. “Daar is één groot probleem mee”, zegt De Croo. “Hiermee gaan we het budget laten ontsporen. Dat is jammer, want had de N-VA de begroting die ze mee onderhandeld heeft mee gestemd moesten we niet in deze situatie komen”.De ontsporing kan tot twee miljard oplopen mocht er een heel jaar met voorlopige twaalfden moeten worden gewerkt, zegt De Croo. De begroting die was opgesteld bevatte immers besparingsmaatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd. “De factuur is voor ons allemaal. En we gaan die betalen door het feit dat de N-VA iets wat ze goedgekeurd heeft ineens niet meer goed vindt”, zei De Croo, die spreekt van “een gemiste kans”.

bron: Belga