Michel pleit voor minderheidsregering met coalitie van goede wil

Michel pleit voor minderheidsregering met coalitie van goede wil

Premier Charles Michel wil verder met een minderheidsregering, maar dan met de steun van “een coalitie van goede wil” in het parlement. Hij leek daarbij vooral de centrumlinkse partijen de hand te reiken. Premier Charles Michel is nog niet van plan om het ontslag van zijn oranje-blauwe coalitie aan te bieden bij de koning, werd duidelijk in de Kamer. Hij stelde een ‘feuille de route’ voor waarmee zijn regering tot april voort kan, wanneer de Kamer sowieso wordt ontbonden voor de verkiezingen van mei.

Michel somde heel wat punten op waarvoor hij wil samenwerken met het parlement rond koopkracht, klimaat en veiligheid. Hij lijkt daarbij vooral de centrumlinkse partijen de hand te reiken. Wat koopkracht betreft pleit hij voor een dialoog met de sociale partners en het parlement en wil hij bekijken hoe de energiefactuur lichter gemaakt kan worden. Over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt wil hij het overleg met de sociale partners “maximaal” voeren. Ook in de eindeloopbaandiscussie moeten vakbonden en werkgevers een sleutelrol spelen.Michel blijft dus pleiten voor een minderheidsregering, die voor concrete dossiers steun van het parlement vraagt. “Ik weet dat deze situatie geen traditie in België is, maar uitzonderlijke omstandigheden vragen een uitzonderlijke oplossing”.

Wetgevende initiatieven moeten voor de premier dan vooral via wetsvoorstellen gebeuren, die het parlement zelf uitwerkt. Besluiten van de regering zouden ook aan het parlement voorgelegd worden, net als standpunten die ons land moet innemen op internationale fora.

Hij wil “zo snel mogelijk, als het moet onmiddellijk” samenzitten met partijen die daartoe bereid zijn. Zijn feuille de route is ook niet exhaustief, zei hij. Bereidwillige partijen mogen zijn lijst nog aanvullen.

bron: Belga