“Als Francken begroting niet goedkeurt, zit daar een andere reden achter”

Als N-VA-Kamerlid en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de federale begroting 2019 niet goedkeurt, dan heeft dat niets te maken met zijn kritiek op het asielbeleid dat sinds zijn ontslag wordt gevoerd. Dat zei zijn opvolgster minister Maggie De Block (Open Vld) in Villa Politica. Francken zei dat de begroting, die de N-VA in commissie goedkeurde toen ze nog in de regering zat, niet meer “up-to-date” is omdat het beleid gewijzigd is. “Minister De Block heeft mijn quotum van 50 asielaanvragen per dag opgeheven en laat nu weten dat ze honderden tot duizenden extra opvangplaatsen zoekt. Dat kost miljoenen euro’s belastinggeld. En dat zit niet in de begroting”, zei Francken. Hij vindt het dan ook “moeilijk” om het budget voor volgend jaar goed te keuren.

Volgens minister De Block schermt Francken met een non-argument. “Bij elke begrotingscontrole kunnen er middelen uit de provisie worden gevraagd om de schommelingen in de asielstroom op te vangen. Francken deed dat zelf altijd, ik ga dat ook vragen”, zei ze in Villa Politica op één.Als Francken de begroting niet goedkeurt, “dan neem ik daar akte van”, zei De Block, maar Francken doet dat dan niet om de reden die hij aanhaalt. “Maar misschien wel omdat hij het niet meer eens is met het sociaal-economisch beleid, of om stoer te zijn of in campagnemodus te gaan. Maar hij moet dat dan ook zeggen.”

De Block begrijpt naar eigen zeggen niet hoe Francken en de N-VA beslissingen die de koopkracht versterken, de welvaartsenveloppe vergroten en de taxshift verder uitvoeren naast zich neer zouden kunnen leggen. “Maar als ze vinden dat dat nodig is omwille van een hoger doel, dan moeten ze dat maar doen.”

bron: Belga