“Sluit niet uit dat we volgende week in lopende zaken gaan”

“Er is nog heel wat werk aan de winkel, zoals de versterking van de rol van de burgemeester, wat mijn voorganger Jan Jambon heeft voorbereid”, reageerde kersvers minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in De Zevende Dag (Eén) op de vraag of N-VA uit is op vervroegde verkiezingen. Volgens De Crem zal premier Charles Michel met voorstellen komen om verder te kunnen werken. “We zullen op zoek moeten gaan naar een meerderheid, en ik kan me niet voorstellen dat N-VA zal stemmen tegen de voorstellen die Johan Van Overtveldt en Jan Jambon hebben uitgewerkt”, aldus de CD&V-minister, maar “ik sluit niet uit dat we in lopende zaken gaan”. De Crem bevestigde dat N-VA de gematigde toon van de voorbije week heeft laten varen. “Wanneer N-VA neigt naar vervroegde verkiezingen, kan men zich niet langer van de indruk ontdoen dat N-VA in de kaart van de PS speelt, die ook vervroegde verkiezingen wil.”

De CD&V’er verzette zich tegen het beeld dat de huidige regering een “marionettenregering” zou zijn, maar beseft dat er een permanente diplomatieke conferentie zal zijn om beleid te kunnen voeren. Hij wees erop dat het regeringsbeleid van de afgelopen vier jaar door vier partijen werd ontwikkeld: “Het is een verkeerde indruk dat alle goede werk door één partij werd gevoerd”.Er lig nog heel wat werk op de plank, stelde De Crem: de begroting, die reeds in commissie is afgewerkt, de koopkracht, de uitkeringen, het economische weefsel. “Ik zal alvast op mijn departement het beleid voortzetten en het regeerakkoord loyaal uitvoeren”, aldus nog Pieter De Crem, die niet in zijn kaarten wilde laten kijken over zijn toekomst. Onlangs had hij aangekondigd een punt te zetten achter zijn nationale politieke loopbaan en geen kandidaat te zullen zijn bij de parlementsverkiezingen in mei.

bron: Belga