Jong N-VA: “We brengen Vlaanderen op deze manier samen”

Jong N-VA: "We brengen Vlaanderen op deze manier samen"

De speeches van de betrokken organisaties van de Mars tegen Marrakesh zijn achter de rug op het Schumanplein. Vertegenwoordigers van Jong N-VA, studentenvereniging KVHV, Voorpost en Schild en Vrienden namen het woord en spraken samen een Vlaamse boodschap uit tegen de regering Michel en het VN-migratiepact. De opmerkelijkste aankondiging was die van Dominic Potters, ondervoorzitter van Jong N-VA. “Het mocht niet van Jan Jambon, het mocht wel van Theo Francken, en dus hebben we ook de steun van Jong N-VA”, zei de ceremoniemeester. Potters ging het communautaire debat niet uit de weg en sprak zich duidelijk uit tegen het akkoord van Marrakesh. “We staan voor het begin van echte verandering. Voor het eerst in jaren brengen we Vlaanderen op deze manier samen en daar mogen trots op zijn. Samen overheerst Vlaanderen”, zei Potters.

“Na enkele maanden hebben we eindelijk de stekker getrokken uit Michel I en dat omwille van 13 bladzijden met sprookjes in. Weg met het Marrakesh-pact en weg met de regering” vervolgde Potters.Bij de organisatie Voorpost en haar voorzitter Bart Vanpachtenbeke viel eenzelfde signaal te horen. Het verbod op de mars lag nog zwaar op de maag. “Het verbod was politiek geïnspireerd en een bekentenis omdat hun argumenten zwakker worden. Ons verzet kunnen ze niet meer stoppen en geen enkele boycot op straat of op sociale media zal ons stoppen”, aldus Vanpachtenbeke. “Het migratiepact vraagt om meer menselijkheid, maar waar is de menselijkheid voor de familie van de slachtoffers van de aanslagen die een gevolg zijn van de migratiegolf”, vroeg Vanpachtenbeke zich af.

Schild en Vriend-oprichter Dries Van Langenhove haalde in zijn speech vooral uit naar de media. Hij blijft er van overtuigd dat de media hun rol als vierde macht misbruiken en leugens verspreiden. “Denken jullie dat er nog iemand jullie gelooft als jullie terroristen omschrijven als verwarde mannen? Denken jullie dat we het niet zien dat jullie peilingen wegmoffelen als ze aantonen dat er weinig stemmen zijn voor het migratiepact? Als het om migratie gaat, gebruiken jullie foto’s van kindjes, maar in werkelijkheid gaat het om 80 procent volwassen mannen. Niemand gelooft jullie nog nu de mensen zelf info kunnen vergaren op internet en sociale media”.

bron: Belga