“Beleid wijzigt niet, maar verdraag geen kinderen in de kou op straat”

Beleid wijzigt niet, maar verdraag geen kinderen in de kou op straat

“Het beleid wordt niet gewijzigd, maar ik verdraag geen kinderen in de kou op straat”. Dat zei Open Vld-minister Maggie De Block, die de bevoegdheid van Asiel en Migratie van Theo Francken heeft overgenomen toen N-VA uit de regering verdween. Zij herinnerde eraan dat ze in 2011, toen ze de bevoegdheid een eerste maal had, al een “streng, maar rechtvaardig beleid” voegde. De Block is duidelijk over wat haar beleid inhoudt: “Je schrijft mensen in, je laat ze zo snel mogelijk door de asielprocedure gaan. Diegenen die geen recht hebben op asiel, moeten zo snel mogelijk terug. Maar Theo Francken heeft dit door de beperking van het aantal inschrijvingen belet, wat tot drama’s aan de poorten van het Klein Kasteeltje geleid heeft”.

Om te vermijden dat kinderen op straat terecht komen, zijn volgens De Block een aantal maatregelen nodig. Zo moeten er plaatsen bijkomen en gaat de minister de regering een plan van aanpak voorleggen. Volgens de Open Vld’ster moet er ook voor gezorgd worden dat wie geen recht heeft op asiel, niet op straat blijft. Ze pleit voor vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet.bron: Belga