Vlaamse regering heeft nieuwe regeling klaar voor bescherming kwetsbare bossen

Vlaamse regering heeft nieuwe regeling klaar voor bescherming kwetsbare bossen

De Vlaamse regering heeft haar regeling voor de bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen klaar. Er komt een ruimer ontbossingsverbod, maar de nieuwe regeling ontziet wel kleine versnipperde percelen. Dossiers zullen geval per geval bekeken worden. Dat staat in een voorontwerp van decreet dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). De regering-Bourgeois heeft al verschillende robbertjes uitgevochten over hoe de kwetsbare waardevolle bossen in Vlaanderen best beschermd worden. Zo was er vorig jaar nog de oplopende ruzie over de boskaart. Die boskaart bepaalde hoe 12.000 ha aan zonevreemde bossen zouden beschermd worden. Maar na kritiek op de fouten en onnauwkeurigheden in de kaart trok Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de boskaart in. Dat gebeurde zonder medeweten van vakminister Joke Schauvliege.

Afgelopen zomer bereikte de regering een politiek akkoord over een alternatieve regeling. In plaats van een boskaart moest er een set aan criteria komen om te bepalen hoe de bewuste bossen moeten beschermd worden. Een van de criteria is de invoering van een minimumoppervlakte om te vermijden dat ook kleine versnipperde percelen onder de regeling vallen.De nieuwe regeling is nu uitgewerkt in een voorontwerp van decreet. Zo komt er bijvoorbeeld een ruimer ontbossingsverbod en zullen ook bepaalde beboste percelen in woon- en industriegebieden beter beschermd worden. Er is wel een uitzondering voor “kleine versnipperde percelen”. Zo heeft de regeling geen betrekking op “beboste terreinen die deel uitmaken van een bos kleiner dan 1 ha of van een bos kleiner dan 3 ha, waarvan niet meer dan 1 ha gelegen is in woon- en industriegebied”.

Voor wie toch wil ontbossen, zal er geval per geval gekeken worden. Daarbij zullen steden en gemeenten een advies kunnen geven. De Vlaamse regering kan zo’n aanvraag ook weigeren, maar moet dan wel zelf een “traject opstarten om de planologische situatie van het betrokken bos te herevalueren”. De nieuwe regeling zou verder voorzien in een “correcte vergoedingsregeling”.

bron: Belga