Premier Michel waarschuwt voor “politiek debat” over Schengenzone

Premier Michel waarschuwt voor "politiek debat" over Schengenzone

Premier Charles Michel heeft op de Europese top in Brussel gewaarschuwd dat lidstaten die weigeren om solidair te zijn bij de hervorming van het Europese asielbeleid uiteindelijk een “politiek debat” zullen openen over het vrije verkeer binnen de Schengenzone. “Wanneer sommigen herhaaldelijk en systematisch weigeren om een minimum aan solidariteit aan de dag te leggen om de Dublinverordening te hervormen, dan openen zij automatisch het politieke debat rond de Schengenzone en eigenlijk rond hun eigen behoud in die zone. Het ene gaat samen met het andere”, zei Michel.

Volgens de Belgische premier bestaat er onder de staatshoofden en regeringsleiders steeds meer steun voor die insteek, dat het onvermogen om een asielakkoord te bereiken onvermijdelijk tot een debat over de Schengenzone zelf zal leiden. “Ik denk dat er een moment van de waarheid komt over dat onderwerp, om veilige, geordende en geregelde migratie te garanderen.”

De Europese lidstaten worstelen al sinds de vluchtelingencrisis van 2015 met de hervorming van de Dublinregels, die bepalen welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van asielaanvragen. Bedoeling was dat alle lidstaten in toekomstige crisissituaties blijk zouden geven van solidariteit, maar landen in Centraal- en Oost-Europa weigeren hardnekkig om zelf mensen op te vangen. Ook onderhandelingen rond alternatieve vormen van solidariteit, bijvoorbeeld van financiële aard, hebben vooralsnog geen doorbraak opgeleverd.

Binnen de Schengenzone kunnen mensen vrij bewegen en vinden in principe geen personencontroles meer plaats aan de binnengrenzen. Michel wees erop dat het Schengenverdrag bepaalde “juridische capaciteiten” bevat. “Het is nuttig en noodzakelijk dat experten de mogelijkheid bekijken om deze te activeren, indien men moet vaststellen dat er een aanhoudende weigering is om Dublin te hervormen”, aldus de premier.

bron: Belga