Helft reservatiestroken in Vlaanderen geschrapt

Helft reservatiestroken in Vlaanderen geschrapt

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) schrappen of verkleinen de helft van alle reservatiestroken in Vlaanderen. Dat zijn gebieden die, soms al sinds de jaren zeventig, zijn gereserveerd voor toekomstige wegen, waterwegen of spoorwegen. De reservatiestroken worden sinds de jaren zeventig van vorige eeuw ingetekend op de gewestplannen. Alle eigendommen binnen de strook kunnen worden onteigend om de infrastructuur aan te passen of uit te breiden. De betrokken eigenaars mogen in principe niets nieuws bouwen en moeten bij elke verbouwing afstand doen van de meerwaarde die ze realiseren.

Weyts en Schauvliege lieten een doorlichting doen en kwamen tot de conclusie dat er van de 320 reservatiestroken 156 konden worden geschrapt of drastisch verkleind. Sommige stroken waren te breed ingetekend of waren voorbehouden voor werken die elders al waren uitgevoerd.Het gaat bijvoorbeeld om de reservatiestroken die al veertig jaar voorzien zijn rond het Afleidingskanaal van de Leie, beter bekend als het Schipdonkkanaal. Omdat de strook te breed was ingekleurd, kon ze worden ingekrompen met 115 hectare.

“We geven de stroken waarvan we zeker zijn dat we ze niet nodig hebben als het ware terug aan de eigenaars,” zegt Ben Weyts, “zodat veel van hen nu verlost worden van een zwaard van Damocles, dat in sommige gevallen al tientallen jaren voor onzekerheid zorgde.”

bron: Belga