“‘Federale’ controles op dierenwelzijn bestaan niet meer”

'Federale' controles op dierenwelzijn bestaan niet meer

Het federaal voedselagentschap (FAVV) is sinds 2014 niet meer bevoegd voor de controles op dierenwelzijn in de slachthuizen. Dat laat het in een persbericht weten na kritiek van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Hij stelde, nadat Animal Rights opnieuw undercoverbeelden naar buiten had gebracht, dat de huidige federale controle door het FAVV niet volstaat. “De controles rond dierenwelzijn worden op basis van instructies van de gewestelijke bevoegde diensten uitgevoerd. Dat hebben de federale en gewestelijke bevoegde ministers afgesproken in een samenwerkingsprotocol”, aldus het FAVV. De dierenartsen moeten de gewestelijke diensten inlichten als ze onregelmatigheden vaststellen en het zijn de gewesten die corrigerende maatregelen of sancties opleggen, klinkt het. Het FAVV stelt dat het enkel de praktische organisaties op zich neemt en de dierenartsen ter beschikking stelt.

Volgens het voedselagentschap hebben de dierenartsen wel degelijk onregelmatigheden vastgesteld. “Ze hebben dat ook gerapporteerd aan de Vlaamse bevoegde inspectiedienst, die reeds maatregelen zou genomen hebben”, klinkt het.Het FAVV zegt “als goede huisvader” steeds geprobeerd te hebben om mee te werken aan een oplossing voor de controles in slachthuizen, maar roept op om de volledige organisatie van de controle op dierenwelzijn door te geven aan de gewesten, “gelet op de voortdurende controverse”.

bron: Belga