Stad Brussel haalt slag thuis tegen mildere EU-uitstootnormen voor nieuwe personenwagens

Stad Brussel haalt slag thuis tegen mildere EU-uitstootnormen voor nieuwe personenwagens

De Europese Commissie was niet bevoegd om de uitstootnormen voor nieuwe personenwagens milder te maken voor tests in reële rijomstandigheden. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie beslist na een klacht van de steden Brussel, Parijs en Madrid. De normen moeten binnen het jaar worden aangepast. Europa heeft al meer dan tien jaar uitstootnormen vastgelegd voor de goedkeuring van nieuwe types voertuigen. Sinds dieselgate, het schandaal rond de sjoemelsoftware bij Volkwagen die testresultaten vervalste, moeten die normen ook gehaald worden in nieuwe, onder reële rijomstandigheden uitgevoerde tests (RDE-tests).

Om statistische onzekerheden in rekening te brengen, heeft de Europese Commissie echter een correctiecoëfficiënt toegepast op die normen. Daardoor liggen de grenswaarden voor die RDE-tests tijdens een overgangsperiode zelfs ruim dubbel zo hoog als de oorspronkelijke grenswaarden.Brussel, Parijs en Madrid – drie steden die elk maatregelen nemen om vervuilende auto’s buiten te houden – vochten die nieuwe normen aan bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg. Dat oordeelde vandaag dat de Commissie niet bevoegd was om deze grenswaarden voor de RDE-tests te wijzigen door correctiecoëfficiënten toe te passen. Het Gerecht zegt overigens dat die correctie te ruim is om te kunnen nagaan of de Euro 6-norm bij die tests wordt nageleefd.

De bestreden normen blijven voorlopig overeind, maar moeten binnen de twaalf maanden worden aangepast. Er is ook nog hoger beroep mogelijk tegen het arrest.

bron: Belga