Bisschoppen verlengen mandaat van Lieve Boeve aan top van katholiek onderwijs tot 2024

Bisschoppen verlengen mandaat van Lieve Boeve aan top van katholiek onderwijs tot 2024

De Vlaamse bisschoppen hebben Lieven Boeve herbenoemd als directeur-generaal voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Dat gebeurde in overleg met de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het betreft een nieuw mandaat van vijf jaar, dat ingaat op 1 september 2019. Dat meldt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag in zijn nieuwsbrief. Lieven Boeve (52) werd in 2014 directeur-generaal van het toenmalige “Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs” (VSKO), intussen door Boeve herdoopt tot “Katholiek Onderwijs Vlaanderen”.

Tijdens zijn eerste mandaat kreeg de pedagogische visie van de katholieke dialoogschool vorm, wat hem niet in de dank werd afgenomen door de Vlaams-nationalisten die er een vorm van ‘soumission’ aan de islam in zagen. Vanuit dezelfde ideologische hoek kwam ook de kritiek als zou het katholieke net al te zeer “nivelleren”.De bisschoppen rekenen het Boeve als positieve punten aan dat hij schoolbesturen de kans gaf om samen te werken onder één bestuur en dat hij de onderwijskoepel transformeerde tot een eigentijdse ledenvereniging. “Vijf jaar geleden hebben wij aan Lieven Boeve twee opdrachten meegegeven: een eigentijdse visie ontwikkelen op katholiek onderwijs in onze Vlaamse samenleving en een reorganisatie van de dienstverlening”, zegt Johan Bonny, voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bisschop van Antwerpen. “Die opdrachten heeft hij efficiënt en geïnspireerd opgenomen. Samen met de raad van bestuur hebben we uitdagingen voor de komende vijf jaar geïdentificeerd. Die zullen voorgesteld worden op het congres van 22 januari, ‘Genereus Ambitieus’. We hebben er alle vertrouwen in dat Lieven Boeve ook die uitdagingen samen met zijn medewerkers goed zal aanpakken.”

In een reactie dankt Boeve de bisschoppen en de raad van bestuur voor de samenwerking in de voorbije jaren en voor de hernieuwing van hun vertrouwen in hem. Hij zegt ook de komende vijf jaar werk te zullen maken van “kwaliteitsvol katholiek onderwijs voor elke leerling”.

bron: Belga