Nieuwe federale coalitie: “Vertrouwen vragen is prerogatief van de regering”

Nieuwe federale coalitie: "Vertrouwen vragen is prerogatief van de regering"

In de Kamer vinden MR, CD&V en Open Vld dat de oppositie het Kamerreglement “oneigenlijk gebruikt” door premier Michel bij ordemotie te vragen om tegen volgende week dinsdag met een regeerverklaring te komen en het vertrouwen te vragen aan het parlement. “Dat is het prerogatief van de regering”, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. De CD&V-fractieleider wees erop dat er in de Conferentie van Voorzitters was afgesproken om vandaag een gedachtenwisseling te hebben. Volgende week dinsdag zijn er sowieso interpellaties gepland, waaraan eventueel moties van wantrouwen gekoppeld kunnen worden. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael sloot zich daar bij aan. “Het parlement moet weten wat het wil”.

Verherstraeten noemde het tijdstip ook “niet gepast”. De eerste minister overlegt immers discreet met de verschillende fracties in de Kamer over een samenwerking tussen regering en parlement. “Ofwel participeer je, ofwel probeer je dat in de feiten te saboteren”.De ordemotie van Hendrik Vuye gaan de drie coalitiepartners ook niet goedkeuren. Die motie vraagt om de wetsontwerpen van de regering niet verder te behandelen tot er een vertrouwensstemming geweest is. “U wil het parlement technisch werkloos maken”, zei Verherstraeten.

bron: Belga