Europees Parlement geeft fiat voor vrijhandelsakkoord met Japan

Europees Parlement geeft fiat voor vrijhandelsakkoord met Japan

Het Europees Parlement heeft in Straatsburg een nieuw vrijhandelsakkoord en strategisch partnerschap met Japan goedgekeurd. Het grootste vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie ooit heeft gesloten, zal begin februari in werking treden. Het parlement keurde het vrijhandelsakkoord goed met 474 tegen 152 stemmen bij 40 onthoudingen. Daardoor is de laatste horde voor de inwerkingtreding op 1 februari genomen. Het akkoord wordt gepresenteerd als een antwoord op het protectionische handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het vrijhandelsakkoord creëert een handelszone van 600 miljoen mensen. De twee partners zijn samen goed voor een derde van het globale bruto binnenlands product en 40 procent van de wereldhandel.Europa en Japan gaan nagenoeg alle importtarieven schrappen, weliswaar soms na lange overgangsperiodes. Zo zullen Europese exporteurs één miljard euro per jaar besparen. Het akkoord biedt met name de landbouwsector kansen. Onder meer producenten van wijn, kaas en chocolade zouden daardoor hun waren goedkoper aan de man moeten kunnen brengen in het land van de rijzende zon.

Ook de Europese Unie elimineert nagenoeg alle importtarieven op Japanse producten. Dat zou onder meer de Japanse autobouwers ten goede moeten komen. Nu heft Europa nog een importtarief van 10 procent op Japanse wagens, maar die heffing wordt na een overgangsperiode afgeschaft.

bron: Belga