VERKIEZINGEN18 – Bilzen: Johan Sauwens vraagt om vernietiging van verkiezingen

Johan Sauwens (Trots op Bilzen) heeft om de nietigverklaring van de verkiezingen gevraagd. Hij diende eerder al een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de verkiezingsuitslag in Bilzen. Volgens Sauwens zijn de feiten voldoende zwaarwichtig om de nietigverklaring van de verkiezingen te vragen. Johan Sauwens en Trots op Bilzen vragen geen hertelling maar een nietigverklaring van de verkiezingsuitslag. “Het gaat over een aantal vaststellingen op stemburelen, waarbij het ook belangrijk is dat ettelijke tientallen of honderdtallen kiezers geen oproepingsbrief hebben gehad. Wij vragen daarom de vernietiging van de verkiezingen”, licht Sauwens toe. “Mensen die voor de gemeente mochten stemmen, werden opgeroepen om voor de provincie te stemmen, en omgekeerd. Het gaat over een paar mensen, maar als de zetelverdeling gaat om 3 stemmen verschil, heeft dat wel betekenis.”
Na de verkiezingen vroeg ook Johan Danen (Groen) al een hertelling van het laatste stembureau in Bilzen aan. Groen verloor met slechts enkele stemmen verschil één zetel aan Bilzen Bruist, maar er bleken aanwijzingen van onregelmatigheden in het stembureau. Groen heeft met 7,5 procent ook maar één zetel, terwijl Bilzen Bruist drie zetels heeft met 10 procent.”Voor Groen gaat het om een zetel en voor ons gaat het om het feit dat de meerderheid met 3 stemmen verschil net niet gebroken is volgens de huidige uitslag. Vandaar was er het idee van hertelling, maar wat ons betreft – met de feiten die we hebben – gaan we voluit voor vernietiging”, zegt Sauwens.
De klacht van Trots op Bilzen wordt op 27 december behandeld, terwijl de klacht van Groen op 13 december voor het rechtscollege komt. Door de lopende procedures kan toekomstig burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen) voorlopig de eed niet afleggen, terwijl ook de installering van het nieuwe schepencollege op 2 januari mogelijk moet worden uitgesteld. Bovendien is er nadien nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Daardoor moet huidig burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) mogelijk tot maart in functie blijven.

bron: Belga