Morgen de vroegste zonsondergang

Morgen de vroegste zonsondergang

Het begin van de astronomische winter (21 of 22 december) betekent ook de kortste dag van het jaar, maar dit wil niet zeggen dat we op die dag tegelijk de laatste zonsopkomst en de vroegste zonsondergang meemaken. Dit jaar vindt de vroegste zonsondergang morgen plaats, en de meest late zonsopkomst op 31 december, zo valt te lezen op de website van VRT-weerman Frank Deboosere. Een en ander is met hemelmechanica te verklaren. De Aarde draait zoals bekend rond de Zon. Die baan is geen cirkel, maar een ellips. In de winter bevindt de Aarde zich dichter bij de Zon dan ’s zomers. Op 3 januari 2018 bevindt onze planeet zich op een afstand van ongeveer 147 miljoen km van onze ster. Een goeie zes maanden later, op 6 juli 2018, is de Aarde het verst verwijderd van de Zon, op een afstand van 152 miljoen km.

Daardoor zullen wij, in een toepassing van de tweede wet van Kepler, ’s winters ook wat sneller rond de Zon draaien. De draaiing van de Aarde rond haar as is dan weer constant. Dus zien we de Zon begin januari meer achterlopen ten opzichte van de sterren dan begin juli, legt Deboosere uit.Het gevolg is dat de zon bij het begin van de astronomische winter dagelijks iets later door het zuiden gaat, ongeveer een halve minuut per dag. Juist dit merken we ’s ochtends en ’s avonds.

Samengevat: bij het begin van de astronomische winter (rond 21 december) hebben we wel degelijk de kortste dag van het jaar. Maar dat verschil is niet symmetrisch verdeeld over de zonsopgang en de zonsondergang, omdat de Aarde eind december dicht bij de Zon staat en omdat de aardas schuin staat ten opzichte van de baan rond de zon.

bron: Belga