COP24 – Gewestministers raken het eens over opvoeren klimaatambities en toegenomen overleg

De drie gewestministers belast met klimaat hebben dinsdag in de marge van de klimaatconferentie in het Poolse Katowice (COP24) een “constructieve ontmoeting” gehad. Ze raakten het eens om de Belgische klimaatambities op te voeren, om elke maand samen te zitten met ook de federaal bevoegde minister Marie-Christine Marghem (MR) en om de oprichting van een interfederaal agentschap voor klimaat te bestuderen. Over het Waalse voorstel om COP26 in België te organiseren was er geen eensgezindheid. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) en Brussels minister Céline Fremault (cdH) willen dat België “zich aansluit bij de dynamiek van de meest ambitieuze lidstaten van de Europese Unie” in de strijd tegen klimaatverandering, zo zeiden ze dinsdagavond in in Katowice. Daarom drukken ze “hun sterkste wens uit” dat het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat aan de Europese Commissie moet worden overgemaakt, op het volgende overlegcomité op 19 december zal worden goedgekeurd.
“Dat plan moet België op zijn minst in staat stellen om aan zijn eigen Europese engagementen te voldoen wat betreft het verminderen van broeikasgassen, wat een voorwaarde is voor een versterkte ambitie”, luidt het. Op het overlegcomité moet dus ook nog de federale goedkeuring volgen.
Crucke, Fremault en Schauvliege beslisten ook om vanaf volgend jaar maandelijks te vergaderen in verband met “de Europese en internationale klimaatagenda” met ook het federale niveau. Ook de mogelijke oprichting van een interfederaal agentschap voor klimaat zal dan worden besproken.
Ook het Waalse voorstel om COP26 in 2020 in België te organiseren kwam dinsdagavond te sprake. Daarover was er echter geen eensgezindheid. Schauvliege stelt zich vragen bij het mogelijke prijskaartje van de organisatie. De Vlaamse minister wil de 200 miljoen euro die het evenement mogelijk kan kosten, liever aanwenden om concrete maatregelen te nemen om broeikasgassen te verminderen. “Het dossier zit niet in de koelkast”, benadrukt Crucke echter. Begin 2019 zal tijdens het overlegcomité beslist worden of een haalbaarheidstudie zal worden uitgevoerd.

Bron: Belga