Sociale onrust Frankrijk – Macron belooft stijging van minimumloon met 100 euro

Sociale onrust Frankrijk - Macron belooft stijging van minimumloon met 100 euro

De Franse president Emmanuel Macron heeft beloofd dat het minimumloon met 100 euro per maand wordt opgetrokken. De maatregel zal de werkgevers niets kosten, zo zei hij maandagavond in een dertien minuten durende televisietoespraak over de eisen van de “gele hesjes”. Macron liet ook weten een “sociale en economische noodtoestand” te zullen afkondigen. Nog volgens de president zullen de geplande belastingverhogingen op pensioenen niet van toepassing zijn op wie minder dan 2.000 euro verdient. “Voor diegenen die minder dan 2.000 euro per maand verdienen zullen we de verhoging (van de sociale bijdragen) die ze dit jaar ondergingen in 2019 annuleren. De inspanning die van hen werd gevraagd was te groot en niet rechtvaardig”, zei Macron. Tot hiertoe werden enkel gepensioneerden die minder dan 1.200 euro verdienden vrijgesteld.
Werkgevers die het zich kunnen veroorloven worden voorts opgeroepen om hun werknemers een speciale eindejaarsbonus te geven, die zal vrijgesteld worden van belastingen en sociale lasten. Ook overuren worden niet langer belast. De oproep van de gele hesjes om de vermindering van de rijkentaks ongedaan te maken, legde hij echter naast zich neer. Wel komen er volgens hem nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat grote bedrijven en hun bestuurders in Frankrijk belastingen betalen.
“Ik vraag aan de regering en aan het parlement om te doen wat nodig is om vanaf begin volgend jaar beter te doen”, klonk het verder. Met de aangekondigde maatregelen wil de president, die de voorbije weken onder toenemende druk kwam te staan, de volkswoede bedaren. Macron was zijn langverwachte toespraak begonnen door begrip te tonen voor “veertig jaar ongenoegen dat nu de kop heeft opgestoken”, maar hij veroordeelde tegelijkertijd het “ontoelaatbare geweld” dat met de protesten gepaard ging. “Geen enkele woede kan de aanval op een politieagent of het vernielen van een winkel of overheidsgebouw rechtvaardigen”, zei Macron, en hij voegde er nog aan toe dat hij zijn regering de strikte instructie gaf om de orde te herstellen.
Demonstranten met fluorescerende gele hesjes zorgen al sinds midden november voor blokkades en manifestaties in Frankrijk. Alles samen pakten de ordediensten over het hele land al 4.523 mensen op. Het protest was aanvankelijk gericht tegen de geplande stijgingen van de benzine- en dieselprijzen, maar is intussen geëvolueerd naar een veel breder, antiregeringsprotest. Hier en daar wordt ook het ontslag van Macron gevraagd.

bron: Belga