“Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, dwaalt”

Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, dwaalt

Terwijl iedereen in de Wetstraat uitkijkt naar het verloop van de ministerraad, herhaalt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in een Facebook-post zijn kritiek op het VN-migratiepact. “Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, die dwaalt”, stelt de N-VA’er. Het pact wel goedkeuren, komt volgens hem neer op het “willoos blijven ondergaan van migratie naar ons land”. De plenaire Kamer keurde donderdag met een wisselmeerderheid – zonder N-VA- de resolutie goed die de regering oproept het VN-migratiepact goed te keuren. Het is nu uitkijken of de ministerraad zich over de kwestie zal buigen.

Intussen legt N-VA-staatssecretaris Francken op Facebook uit waarom hij en zijn partij zich zo tegen het pact verzetten. Volgens hem past het pact in een soort stelselmatige afbouw van de soevereiniteit van landen. Dat bevoegdheden verschuiven van nationale staten naar internationale instellingen is volgens Francken een kwalijke zaak. “De afgelopen decennia werden tal van bevoegdheden van de nationale staat overgeheveld aan internationale instellingen. Die bevoegdheden gingen daardoor verloren, niet alleen voor België, maar ook voor het Vlaanderen van de toekomst, binnen een confederaal België”.Op die manier ontstaat er volgens Francken een internationaal “keurslijf”. En dat keurslijf knelt volgens hem “nergens harder dan op het vlak van migratie”. “De lijnen in migratie worden niet uitgezet door de Belgische wetgever, maar door de Europese. De eindbeslissing in repatriëringsdossiers, ook van criminelen en oorlogsmisdadigers, wordt niet genomen in Brussel, maar in Straatsburg”.

Ook het migratiepact van de Verenigde Naties holt die soevereiniteit volgens Francken verder uit. “Het Marrakeshpact spreekt zich uit over vrijwel elke detailkwestie van migratie. Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, die dwaalt”.

Net daarom verzet zijn partij zich tegen het pact. “Want anders, gaan wij de tanker niet kunnen keren. Want anders, gaan wij de immigratie naar ons land willoos moeten blijven ondergaan”, aldus nog Francken.

bron: Belga